Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Grinave

 

Z podnetu Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Pezinku, vznikla dňa 18.3.2004 Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Grinave. Na zakladajúcej schôdzi sa zišlo 22 členov. O založení ZO JDS bol upovedomený Mestský úrad v Pezinku, za účelom nadviazania spolupráce. Vo funkcii predsedu pracoval prvý rok Ján Veselý. Od roku 2005 je vedúcou osobou ZO JDS Mária Anna Mlyneková. Jednota dôchodcov v Grinave je mimoriadne aktívna, organizujú rôzne kultúrno-spoločenské a zábavné stretnutia, výlety a akcie. Už niekoľko rokov organizujú napríklad fašiangový sprievod v Grinave a symbolické ukončenie pôstu "pochovávanie basy", úspešná bola tiež výstava "Z babičkinho šuflíka", na ktorú prieniesli už historické predmety zo svojich domácností.  Členovia Jednoty dôchodcov sa venujú rôznym folklórnym tradíciám ako napríklad zabávanie hostí na svadbe s názvom "Cigánky", usporadúvajú karnevaly, tématické súťaže, opekačky. Na svoje stretnutie do klubu si pozvali aj folkórnu skupinu z Pezinka Obstrléze. Zúčastnili sa na športových hrách v Pezinku, volili si Miss. Pri budove Integrovaného klubu v Grinave vybudovali a sprevádzkovali Oddychovú zónu a priestor na opekanie a grilovanie, ktorý slávnostne otvorili za účasti primárora Pezinka pána Olivera Solgu.

 

Členovia Jednoty dôchodcov v Grinave sa stretávajú pravidelne každý párny piatok v Integrovanom klube od 16,00 do 19,00 hod.

 

Mária Anna Mlyneková, predsedníčka

 

Fotogaléria Jednoty dôchodcov Slovenska v Grinave