Vitajte na webstránke Grinavy, mestskej časti Pezinka

Grinava
Grinavanka FEST 2020

Pripravovaný V. ročník festivalu dychových hudieb Grinavanka FEST 2020 sa uskutoční v zmenenom termíne 5. septembra 2020 od 15,00 do 24,00 hod. v priestoroch nádvoria reštaurácie Grinavský Janko, Myslenická 79 v Pezinku. Svojim programom sa Vám predstavia dychové hudby Šarfianka z Blatného, Májovanka z Holíča, domáca Grinavanka a zahraničný hosť Túfaranka ze Šakvic. Sprievodným slovom Vás bude sprevádzať Miroslava Záhumenská. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Nebude chýbať ani bohaté občerstvenie z domácej kuchyne reštaurácie Grinavský Janko a ponuka kvalitných pezinských a grinavských vín. Tešíme sa na Vás - priateľov dobrej dychovky.

 


 
Grinavanka FEST 2019
Dychová hudba Grinavanka a Grinavský Janko Vás srdečne pozývajú na IV. ročník festivalu Grinavanka FEST 2019, ktorý sa uskutoční dňa 1.6.2019 od 15 hod. do 24 hod. na nádvorí reštaurácie Grinavský Janko - Myslenická 79, Pezinok.  O dobrú náladu sa postarajú dychové hudby Senčanka, Fryštácká Javořina /Cz/, domáca Grinavanka a Krásinka, ktorá po skončení koncertného programu bude pokračovať v ľudovej zábave. Ako hosť vystúpi DFS Magdalénka z Modry. Programom Vás bude sprevádzať Miroslava Keráková. Pre návštevníkov podujatia budú pripravené pečené prasiatka a rôzne občerstvenie z domácej kuchyne reštaurácie Grinavský Janko, ako aj kvalitné vína grinavských vinárov. Podujatie sa koná za každého počasia. Ing. Peter Feder, umelecký vedúci a kapelník DH Grinavanka


 
Petícia za záchranu grinavského majera

Je také jednoduché niečo zničiť, zahodiť alebo zbúrať. Ale môže to byť také jednoduché aj vtedy, ak ide o jedinečnú historickú stavbu, ktorá má 500 rokov? Veľa vecí by sme vám mohli vysvetľovať, na konci toho je však naša snaha o záchranu grinavského majera - Smylovsko-Pállfyovskej kúrie Grünfeld z roku 1522. Budeme potrebovať Vašu pomoc a podporu. Musíme presvedčiť ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú, aby odvrátila hrozbu zbúrania Grünfeldu. Stiahnite si prosím petičný hárok a pomôžte nám so zbieraním podpisov. Ako doplnok je možné podporiť petíciu aj online, ak nemáte možnosť hárok podpísať.

 

Stiahnuť petičný hárok TU

Podpísať online petíciu TU

Foto: Karol Böhm-Klein a Radovan Rusnák

 
Pozvánka na grinavskú ochutnávku vín

V sobotu 27. apríla 2019 sa bude v Grinave konať v 13. ročník grinavskej ochutnávky vín, na ktorú vás srdečne pozýva Spolok priateľov dobrého vína Grinavský hrozen. Návštevníci budú mať príležitosť chutnať a hodnotiť vína lokálnych vinárov. Podujatie sa koná v priestoroch telocvične Základnej školy Orešie v Grinave.


Foto: M. Grell

 
Veľká noc

Veselú Veľkú noc vám všetkým prajú dámy z Klubu paličkovanej čipky v Grinave a posielajú ukážky zo svojej veľkonočnej tvorby. Zľava: vedúca klubu Julka Rusnáková, členky: Oľga Šulovská, Oľga Slamková, Beata Šušolová, Lenka Dideková, Angelika Rozkopalová, Majka Zapletalová, Maruška Čurlíková, Oľga Vajsová.

Foto: Marta Viznerová

 

 
Jarné upratovanie

Jarné upratovanie v grinavskom chotári zo 6. apríla 2019 je za nami. Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí sa zapojili v tento deň, ale aj v predchádzajúcich dňoch, ako aj našej motorizovanej jednotke - Roman Šmahovský, Peter Osuský a Mário Farkaš, ktorá sa postarala o väčší odpad. Extra poďakovanie patrí našim najmenším pomocníkom, boli úžasní. A ešte jedno špeciálne poďakovanie patrí Lenka Vachová, Peter Vacho a Kvetinárstvo V4 za nezištný dar.

 

 
V sobotu komunálne voľby 2018

V minulých komunálnych voľbách v roku 2014 mal volebný okrsok v Grinave najvyššiu volebnú účasť v Pezinku. Dokážeme to aj teraz? Podarí sa nám čísla vylepšiť a prekonať? Odovzdaných bolo 690 platných hlasov. Nie je to zanedbateľný počet, najmä ak by boli sily medzi kandidátmi vyrovnané, Grinava vie byť doslova jazýčkom na váhe. Pri 100% účasti by sme ich vedeli dať až dvojnásobok. Ďalšia šanca bude až o štyri roky. Príďte rozhodnúť o svojej budúcnosti v sobotu 10. novembra 2018. Volebná miestnosť bude otvorená od 7.- 22. hodiny v priestoroch ZŠ s MŠ Orešie. Nezabudnite si priniesť platný občiansky preukaz.

 

. krúžkujeme

Ako to bude prebiehať? Volebná komisia vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

 

Na volebnom lístku zakrúžkujeme poradové číslo jedného kandidáta na primátora a na druhom lístku zakrúžkujeme poradové čísla dvoch kandidátov na poslancov za Grinavu. Už len vložiť oba lístky do obálky a vhodiť do volebnej schránky.

 

.prenosná volebná schránka

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

 

.nepoužité hlasovacie lístky

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

Volebná kampaň sa končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

 

.vzdanie sa kandidatúry

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať. Táto informácia bude vo volebných miestnostiach zverejnená. Na hlasovacom lístku zostávajú údaje o kandidátovi, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada. Overte si preto vo volebnej miestnosti aktuálnosť kandidatúry jednotlivých osôb!


V Pezinku kandidujú pre voľby primátora mesta:

1. Igor Hianik, Ing.arch., 34 r., urbanista, OZ tím HIANIK, OĽANO, Progresívne Slovensko, SAS, SPOLU-občianska demokracia

2. Jozef Chynoranský, Ing., 56 r., technický manažér, nezávislý kandidát

3. Richard Oravec, Mgr., 37 r., ekonóm, nezávislý kandidát

4. Oliver Solga, Mgr., 64 r., primátor mesta, Pezinok, nezávislý kandidát

5. Kvetoslava Štrbová, Mgr., 53 r., SZČO, nezávislá kandidátka

 

Pozor! Richard Oravec sa podľa informácie na tabuli pred volebnou miestnosťou oficiálne vzdal kandidatúry. Vyberte si preto iného kandidáta. Členovia komisie na túto skutočnosť neupozorňujú.

 

Za volebný obvod č. 5 kandidujú pre voľby 2 poslancov mestského zastupiteľstva:

1. Milan Grell, PhDr, 53 r., živnostník, nezávislý kandidát

2. Ľubica Reháková, Mgr., 45 r., hlavná sestra, OĽANO, SAS, SPOLU-občianska demokracia

3. Drahomír Šmahovský, 59 r., pracovník v doprave, nezávislý kandidát

4. Roman Šmahovský, Mgr., 54 r., štatutárny zástupca, nezávislý kandidát

5. Jana Tenczerová, Ing., 54 r., konateľ spoločnosti, OĽANO, SAS, SPOLU-občianska demokracia

 

 
Lampiónový sprievod so sv. Martinom na koni

Srdečne Vás všetkých pozývame na Svätomartinský rozprávkový lampiónový sprievod - v nedeľu 11.11.2018.

 

Stretnutie bude o 17,00 hod. v integrovanom klube pri Materskej škole na Oreší.

 

Prejdeme sa uličkami Grinavy na čele so sv. Martinom na bielom koni.

 

V uliciach Vás budú čakať prekvapenia. Na záver sa stretneme na nádvorí pred klubom.

 
Grinavanka FEST 2018
Dychová hudba Grinavanka a Grinavský Janko Vás srdečne pozývajú na III.ročník festivalu dychových hudieb Grinavanka FEST 2018, ktorý sa bude konať dňa 2.júna 2018 /sobota/ od 15:00 hod. na nádvorí reštaurácie Grinavský Janko, Myslenická 79 v Pezinku. V programe vystúpia dych.hudby Záhorienka, Kolárovičanka, domáca Grinavanka a Stříbrňanka /Cz/, ktorá odohrá aj ľudovú veselicu. Moderuje Miroslava Záhumenská. Pre deti sú pripravené rôzne atrakcie a nebude chýbať ani chutné občerstvenie.
 
Doklady o vývoze žúmp

Dňa 9. júna 2016 prijalo mestské zastupiteľstvo v Pezinku VZN č. 6/2016 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území mesta Pezinok.

 

Podľa tohto nariadenia sú všetci užívatelia žúmp, na ktorú je nehnuteľnosť na území mesta Pezinok napojená, povinní preukázať do 31. mája 2017 zneškodnenie odpadových vôd zo žúmp tak, že predložia za predchádzajúci kalendárny rok (t. j. rok 2016) Hlásenie podľa prílohy č. 1 spolu s dokladmi potvrdzujúcimi vývoz obsahu žumpy ako aj kópiu vyúčtovacej faktúru za odber spotrebovanej vody na Mestský úrad v Pezinku. Tlačivo nájdete TU.

 

Porušenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzného nariadenia mesta sa považuje za priestupok, za ktorý môže byť uložená sankcia.

 
Stavanie mája 2017

Tradícia zachovaná. Veľké poďakovanie všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri tohtoročnom stavaní mája v Grinave pod vedením Petra Tahotného a aj hosťom, ktorí prišli túto akciu podporiť. Pekné zakončenie akcie výborným gulášom v bare Fine ako aj spevom folklórnej skupiny Breza nemohlo chýbať.

Špeciálna spomienka patrí Michalovi Fabiankovičovi, ktorý pri týchto aktivitách nikdy nechýbal. Kopal jamy, staval. Ten v 2016-tom bol jeho posledný. V júni náhle navždy odišiel. Spomíname. Česť jeho pamiatke.

 

 
Vyrovnávanie ciest

Pred časom prebehla na Facebooku v skupine Pezinok diskusia o vývoze "bordelu" do grinavského chotára. Už vtedy sme upozorňovali na to, že nejde o vývoz odpadu, ale o kontrolované a regulované navážanie zeminy na vyrovnávanie ciest a terénu v chotári, v réžii VVDP Karpaty. Prikladáme fotografie z dnešného dňa od agronóma VVDP pána Lukáša Krasňanského o spracovaní uvedenej navážky. V každom prípade ďakujeme, že sledujete, čo sa deje v našom chotári a že sa podieľate na jeho ochraňovaní.

 

 
Fandíme!

V nedeľu 23. apríla 2017 sa Grinavskému futbalovému klubu 1923-muži podarilo na domácej pôde zdolať ŠK Gajary 3:0. Podrobnosti o našej zostave, rozhodcoch nájdete TU.

 

Zvíťaziť nad TJ Slovan Vištuk, ktorý má prvé miesto v tabuľke sa nám 29. 4.2017 síce nepodarilo, zápas skončil s výsledkom 1:2, naše šance so 40 bodmi však ešte stále žijú.

 
Veľkonočná oblievačka v Grinave

Ešte zopár studených oblievačkových, ktoré tohto roka zaujali televíziu TA3.

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

Strana 1 z 31